Forside

april 3rd, 2014

biologi og teknologi - alt lige fra tilbud på briketter, brænde og træbriketter til de mest avancerede systemer til kamera og videoovervågning af hjem og butikker

På sin simpleste, bioteknologi er teknologi baseret på biologi – bioteknologi seletøj cellulære og biomolekylære processer til at udvikle teknologier og produkter, der hjælper med at forbedre vores liv og sundhed i vores planet. Vi har brugt de biologiske processer af mikroorganismer i mere end 6.000 år at lave brugbare fødevarer, såsom brød og ost, og for at bevare mejeriprodukter.

Bioteknologi

Moderne bioteknologi giver banebrydende produkter og teknologier til at bekæmpe invaliderende og sjældne sygdomme, reducere vores miljømæssige fodaftryk, fodre de sultne, bruge mindre og renere energi, og få sikrere, renere og mere effektive industrielle fremstillingsprocesser.

I øjeblikket er der mere end 250 bioteknologiske sundhedspleje produkter og vacciner til rådighed for patienter, mange for tidligere uhelbredelige sygdomme. Mere end 13,3 mio landmænd over hele verden bruger landbrugs-bioteknologi til at øge udbyttet, forhindre skader fra insekter og skadedyr og mindske landbrugets påvirkning af miljøet. Og mere end 50 bioraffinaderier bliver bygget i hele Nordamerika for at teste og forfine teknologier til at producere biobrændstoffer og kemikalier fra vedvarende biomasse, som kan bidrage til at reducere udledningen af ​​drivhusgasser.

Biologisk og miljøvenligt brændsel

Fossile brændstoffer som kul og olie har en skadelig effekt på vores miljø, derfor vise de fleste undersøgelser af ved at skifte til økologiske produkter som briketter eller træpiller vil man kraftigt minimere den effekt også uden at prisen nødvendigvis stiger eksplosivt. Fordelen ved f.eks. træbriketter er at de ikke udsender mere CO2 ved afbrænding, end træet selv ville gøre hvis det lå og rådnede op. Der er briketter ofte et godt valg når vi taler opvarmning af hjem eller erhverv. Almindeligt brænde er også brugbart, men da briketter er lavet af rent savsmuld som er et rest produkt, er disse faktisk endnu mere miljøvenlige.

Special container løsninger

Til mange miljø projekter kan det ofte være praktisk med en midlertidig skurvogn som bolig eller andre typer af special container løsninger. Alt lige fra det mobile køkken til en opbevarings pavillon. Ofte benytter vi os af container udlejning, frem for at købe når det gælder disse container løsninger.

Biobrændstof

Biobrændstof er et andet produkt som der er stor fokus på i disse dage. Selvom effektiviteten stadig er relativ lille har dette produkt et stort potentiale og der forskes stadig meget inden for dette område.

Miljø og teknik

Miljø er vigtigt for alle, derfor er det også noget vi har stor fokus på. Både på klimaet, men også ting som ophobning af plastik i verdenshavene, udledning af spildevand i vores vandløb og meget mere. Vi er ofte ude og undersøge et område, hvor vi opstiller nogle special containere og så bor der i nogle dage, mens vi tager forskellige prøver og undersøger disse.