Biobrændsel som brænde eller briketter

september 16th, 2014

biobraendsel som f.eks. træbriketter, træpiller og brænde i form af træBiobrændsel er efterhånden blevet ret populært herhjemme, da afbrænding af træ som f.eks. bøgebrænde eller briketter ikke belaster udledningen af CO2 mere end hvis det blot fik lov at ligge og rådne op er denne form for brænde blevet meget brugt herhjemme, men er det også andre fordele ved at benytte sig af disse typer af biobrændsel fremfor blot at fyre med olie eller elektricitet?

Brænde Det de fleste af os betragter som brænde er træ som f.eks. gran eller bøg der er kløvet i stykker på omkring 25 centimeter, hvilket gør at de passer perfekt ind i pejsen eller brændeovnen og derefter er nemme at fyre med. Denne slags træ kommer i 3 forskellige typer nemlig frisk, lufttørret og ovntørret. Frisk træ egner sig ikke til brænde da vandindholdet stadig er alt for højt, hvilket gør at der skal bruges alt for meget energi på at fjerne vandet og dermed giver det en ret lav brændværdi. Det gør også at du får en dårlig forbrænding som igen kan bevirke alle alle gasser og affaldsrester i luften ikke bliver brændt væk og du er dermed med til at øge mængden af sod og slagger i din skorsten, hvilket kan være med til at forårsage skorstensbrænde. Lufttørret brænde derimod, er træ der har fået lov at ligge en sæson ude og fået lov at tørre op så vandindholdet i træet er kommet ned under de 20% og dermed er blevet velegnet til brænde. Denne type af træ er ofte billigere end den sidste type nemlig ovntørret træ som er træ der i nogle dage har lagt i en cirka 200 graders varm ovn og derfor er blevet knastørt og meget velegnet til brænde. Her er det måske en smule misvisende at kalde det CO2 neutralt da der selvfølgeligt er blevet brugt en smule ekstra energi til tørring af træet. Det er mange forskellige elementer som kan være med til at give en god kvalitet til alt lige fra billige briketter til ovntørret brænde på tilbud. Skal du fragte eller opbevare dit brænde, kan en container være en god mulighed, evt. en special container ombygget til en brændestabel. Læs mere om special containere her på vores gamle indlæg om containere

billige briketter på tilbud til brug i brændeovn eller pejs

Hvad er træpiller

Træpiller er kort sagt, små piller på omkring 3-4 centimeter beståede af trærester og savsmuld der er komprimeret hårdt. Da det her ofte er tale om rest træ fra møbelindustrien er det affaldstræ som alligevel ville være blevet kørt på forbrænding og derfor giver rigtig fin mening at anvende i dit fyr eller brændeovn. Dette gør også at træet er helt tørt og derfor har en meget høj brændværdi hvilket giver en god ild der ikke forurener.

Træbriketter

Træ briketter består ligesom træpiller af trærester og savsmuld som er presset sammen til en firkantet klump der er meget velegnet til optænding i pejse. Disse træ briketter har en meget høj brændeværdi og efterlader meget lidt aske, er nemme at stable og transportere, hvilket gør at disse træbriketter er blevet meget populære i de danske hjem over de senere år. Faktisk er salget af briketter i år, omkring 135% så højt som for blot 5 år siden.

Sammenlignet med olie og elektricitet er der altså en hel del mindre Co2 udledning og belastning på miljøet ved at fyre med brænde, træpiller eller træbriketter. Økonomisk kan det også være en fordel da det f.eks. er noget nemmere at finde et godt tilbud på billige briketter på online sider som f.eks. brikettertilbud.dk eller kvalibrænde.dk end det vil være at finde disse tilbud på olie eller el. En anden mulighed kunne være at holde øje med de lokale tilbud aviser fra byggemarked eller Bilka da der også tit er til at finde briketter på tilbud eller mængde rabat på flere paller brænde, og ved at benytte sig af disse kan man spare en hel del penge sammenlignet med de andre opvarmnings metoder. Så overvej biobrændsel hvis du alligevel skal til at skifte til en ny varmekilde.

Kilde:
firewoodsite.wordpress.com
hjemmeside: firewoodsite.wordpress.com

This entry was posted on tirsdag, september 16th, 2014 at 1:51 pm and is filed under Diverse. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.